Nu jau apritējis gads, kopš ceļu baznīciņu. Esam zem jumta. Arī priekšas terases masīvs gatavs.
Ar arbolītu (skaidas, cements, kaļķis, ūdens) siltinu sienas. Līdz aukstajam laikam, sniegiem
ceru ielikt logus un vismaz pagaidu durvis, lai varu darboties pa iekšu. Fonā skan nejauši
saimniecības ēkā atrasti gultņu korpusi, kas bij domāti kalējiem kā izejmateriāls kalšanai.
Ieskandināju tos un biju laimīgs – tik dzidri neskan arī slāvu tradīcijā lietojamie plakanie zvani ‘bilas’.
Tiem būs vajadzīga atsevišķa nojumīte, jo metāls mitrumā rūsē. Tā zvanīdams un būvēdams,
vadu savas lauku dienas, kas nu greznojas kļavu zelta kupoliem, virs kuriem krustus velk debesīs
lidmašīnas. Daudz krustu. Gribētos līdz kritiskajam brīdim pagūt baznīciņu iekārtot laju kārtu
dievkalpošanai. Ja tu, balodīt, man ču ču palīdzētu, ar Dievu un Jurīti palīgos pagūsim ar.

Kaspars Dimiters – 2019.gada 2.oktobrī

Uz ļoti senas aitu kūtiņas atjaunotiem pamatiem visu vasaru turpināju būvēt pērn iesākto baznīciņu.
Būvēju to vienatnē, reizēm palīgos aicinot mūsu naivo gleznotāju Jurīti. Esam jau to apjumuši un nu siltinām
skaidbetona sienas no iekšpuses ar arbolītu – arī skaidbetonu, tikai bez smiltīm, ar skaidām un cietinošajām
piedevām vien. Gribam līdz ziemai pagūt tikt līdz logu ielikšanai, lai tad varētu darboties pa iekšpusi.
Arī logi jau šķūnītī gaida iespēju kalpot Dieva godam.

Sūtu dievpalīga balodīti arī pie jums, Dieva mīļotie cilvēki.

Kaspars Dimiters /010557-10531/
Konts: LV63UNLA0001046716777
SWIFT kods: UNLALV2X

Pay Pal
kaspars.dimiters@gmail.com