dzeja ir valoda, kurā visu var sarunāt

Stefans Ezra ir mans otrais dēls.
Viņš nāca pasaulē 1994.gada 3.martā. Caur 'ķeizara' vārtiem.
Māti ievietoja reanimācijā, mazo cilvēciņu - ipašā barokamerā.
Pirmajā naktī, Murjāņos pie rakstāmgalda sēdēdams
un lūgdamies par abu dzīvībām, meģināju kaut ko rakstīt.
Uzrakstīju dziesmu 'Dēlam'.
Tajā ir vārdi: dzeja ir valoda, kurā visu var sarunāt...
Arī otru vārdu 'Ezra' viņam izdomāju es.
Ne tikai pravieša Ezras vārdu.
Tai laikā lasīju skandalozo Ezru Paundu.
Tā viss savijās -
dzīvības rašanās uz nāves sliekšņa,
dziesmas rindiņa un neprātīgais Paunds.

Tētis


krusta skola
email:
mūzikamūzikax-parlaments